Mind Clusters

Mind Clusters

Η Mind Clusters είναι μια εταιρεία που βασίστηκε σε μια πρωτότυπη ιδέα σύμπραξης εκπαιδευτών, ανθρώπων του Marketing, των επιχειρήσεων και του Digital, με στόχο να δημιουργηθεί μια σειρά υπηρεσιών εκπαίδευσης προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, του επαγγελματία και του επιχειρείν της νέας ψηφιακής εποχής.

Δείτε την ιστοσελίδα: www.mindclusters.gr