Online Law

Online Law

Η Online Law είναι μια εταιρεία που βασίστηκε σε μια πρωτότυπη ιδέα σύμπραξης δικηγόρων, ανθρώπων του Marketing, των επιχειρήσεων και του Digital, με στόχο να δημιουργηθεί μια σειρά υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σημερινού επιχειρείν της νέας ψηφιακής εποχής.

Δείτε την ιστοσελίδα: www.onlinelaw.gr